Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 7-7-2024

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 7-7-2024, Linh mục Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - Chánh xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Click xem album ảnh: