Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 1-10-2023

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 1.10.2023, Linh mục Chánh xứ Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ Vĩnh Hòa.

Click xem album ảnh: