Gx. Vĩnh Hòa - Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu 2023

Vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Trước Thánh lễ, lúc 16g45, cộng đoàn Giáo xứ tổ chức ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu trong Mùa Chay Thánh 2023.

Click xem thêm hình: