Chương trình Ngày Chầu Lượt Thay Mặt Giáo Phận 2023

Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật 12/02/2023 là ngày Giáo xứ Vĩnh Hoà chầu lượt thay mặt Giáo phận. Văn phòng Giáo xứ xin gửi đến cộng đoàn chương trình các giờ chầu. Kính mời cộng đoàn cùng nhau sắp xếp giờ để đến với Chúa Giêsu Thánh thể trong ngày này, xin Chúa ban cho Giáo phận, Giáo xứ và cách riêng là mỗi người chúng ta được thật nhiều Hồng ân của Ngài.

ChuongTrinh_ChauLuot_2023.png