Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 2-10-2022

Vào lúc 8g30 Chúa nhật ngày 2-10-2022, Linh mục Chánh xứ Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Click xem album ảnh: