Giáo xứ Vĩnh Hòa - Hồng ân Thánh Hiến

Trong bầu khí hân hoan vui mừng chuẩn bị tiến đến ngày tạ ơn mừng kỷ niệm tròn 30 tuổi ngày thành lập giáo xứ, qua biết bao ơn lành Thiên Chúa đã thương ban cách đặc biệt qua Ơn Gọi Thánh Hiến nơi mảnh đất nhỏ bé luôn “Khát Vọng Yêu Thương”.

Linh mục:

* Lm. Giuse Đỗ Xuân Vinh
- Sinh năm 1970.
- Vào ĐCV Thánh Giuse – Sàigòn năm 1995.
- Thụ phong linh mục ngày 30/06/2001 tại Vương Cung  Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Hiện đang là Phó Giám Đốc ĐCV thánh Giuse-Sàigòn


* Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí
- Sinh năm 1968.
- Vào ĐCV Thánh Giuse – Sàigòn năm 1995.
- Thụ phong linh mục ngày 30/06/2001 tại Vương Cung  Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Hiện đang là Chánh xứ Tân Châu, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Tp.HCM


* + Lm. Augustin Nguyễn Viết Chung
- Sinh năm: 07/09/1955
- Ngày nhập dòng : 15/09/1994, thuộc dòng Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (The Congregation of the Mission)
- Ngày thụ phong Linh mục 25/03/2003
- Truyền Giáo tại Giáo Phận Kon Tum.
- An nghỉ trong Chúa ngày 10.5.2017


* Lm. Gioan. B Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1981
- Cha linh hướng : Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng         
- Năm 2008 vào ĐCV Thánh Giuse-Sàigòn
- Ngày Thụ phong Linh Mục 30/05/2016 tại Vương Cung  Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Hiện đang là Phó xứ Thị Nghè, Giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán, Tổng Giáo phận Tp. HCM


* Lm.  Vicente Trương Đức Vinh
- Sinh năm 1978
- Tháng 08/2008 vào ĐCV thánh Giuse-Sàigòn
- Ngày Thụ phong Linh Mục 30/05/2016 tại Vương Cung  Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Hiện đang Tu học tại Pháp


* Lm. Martino Nguyễn Đức Trọng, sinh năm 1985
- Tháng 10.2010 vào ĐCV Thánh Giuse – Sàigòn
- Thụ phong Linh mục ngày 08.06.2018, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn
- Hiện đang Tu học tại Pháp


* Lm. Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa, sinh năm 1985
- Tháng 9.2012 vào ĐCV Thánh Giuse – Sàigòn
- Thụ phong Linh mục ngày 16.10. 2021, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn
- Hiện đang là Phó xứ Nghĩa Hòa, Giáo hạt Chí Hòa, Tổng Giáo phận Tp. HCM


  • Thầy Đaminh Lê Công Nguyên, Sinh năm 1989
- Vào ĐCV Thánh Giuse Sàigòn ngày 03.9.2013
- Lãnh nhận Phó tế ngày 28.3.2022 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn
- Chuẩn bị lãnh nhận thánh chức Linh mục vào ngày 24.6.2022  • Thầy Giuse Nguyễn Mạnh Tùng, Sinh năm 1985
 - Vào ĐCV Thánh Giuse Sàigòn ngày 03.9.2013
- Lãnh nhận Phó tế ngày 28.3.2022 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn
- Chuẩn bị lãnh nhận thánh chức Linh mục vào ngày 24.6.2022

Hình ảnh ghi nhận: Hội đồng Giáo xứ mở rộng, tổ chức buổi họp tổ chức, phân nhiệm chuẩn bị cho ngày lễ tạ ơn, mừng 2 Tân Linh mục sắp tới. Đây cũng là truyền thống của giáo xứ mỗi khi có tu sĩ Nam – Nữ lãnh nhận ơn gọi thánh hiến

Tu sĩ:

Nữ tu Maria Lê Thị Xuân Hương
   Dòng Đaminh Khiết Tâm, Hố Nai.
- Vào Dòng ngày 20/06/1995
- Vĩnh khấn ngày 02/08/2010
- Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn các Soeur Đa Minh - Thánh Tâm Minh Rồng, Giáo phận Đà Lạt


Nữ Tu Maria Phạm Lê Kim Ánh
   Dòng Con Đức Bà Phù Hộ.
- Vào Dòng ngày 15/08/1999
- Vĩnh khấn ngày 05/08/2011
- Truyền giáo tại Bắc Ý


Nữ tu Maria Đàm Thị Cúc
   Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – Phaolô
- Vào Dòng ngày 24/04/2001
- Khấn trọng ngày 27/11/2010
- Phục vụ tại Suối Nho, Giáo phận Xuân Lộc


Nữ tu Maria Nguyễn Thị Vóc
   Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Thủ Đức.
- Ngày vào Dòng 23/09/2001
- Vĩnh Khấn ngày 13/06/2016
- Phục vụ tại Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc


Nữ tu Maria Phạm Thị Như Thương
   Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – Phaolô
- Vào Dòng ngày 27/09/2004
- Khấn trọng ngày 27/11/2010
- Đang phục vụ tại cộng đoàn trong trại phong Đắc Kia, Giáo phận Kontum


Nữ tu Maria Nguyễn Thị Như Duyên
   Dòng Mân Côi Chí Hòa.
- Ngày vào Dòng 03/09/2009
- Tiên khấn ngày 15/08/2014
- Đang phục vụ tại Dòng Mân Côi Chí Hòa