Gx. Vĩnh Hòa - Mừng lễ Chúa Giáng sinh 2021

Hòa cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2021, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, vào lúc 17g30 Chúa nhật, ngày 25.12.2021, linh mục Đaminh Nguyễn Văn Lương - Dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống làm người ở cùng chúng ta.

Trước Thánh lễ, đoàn rước tượng Chúa Hài Đồng từ dưới hội trường tiến vào ngôi thánh đường hiệp dâng Thánh lễ gồm có các em thiếu nhi, các hội đoàn cùng cờ đoàn, các em Ban Lễ sinh và Lm chủ tế.