Cáo phó: Ông Phaolô Phạm Văn Khả được Chúa gọi về ngày 29/08/2021

Chiều ngày 29/08/2021, Ông Phaolô Phạm Văn Khả đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
ÔNG PHAOLÔ PHẠM VĂN KHẢ
Sinh ngày: 18/10/1953 - tại: Hưng Yên
Hiện ngụ tại: 127/99/32 Âu Cơ, phường 14, quận 11 - Khu: Phaolo
Đã được Chúa gọi về lúc 15h00 ngày 29/08/2021 (Qua đời vì dịch Covid)
Hưởng thọ: 68 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và được hoả táng theo Quy định của Y tế Quận 11
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ÔNG PHAOLÔ PHẠM VĂN KHẢ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.