Cáo phó: Ông Gioan B. Đàm Văn Hưng được Chúa gọi về ngày 23/08/2021

Chiều ngày 23/08/2021, ông Gioan B. Đàm Văn Hưng đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
ÔNG GIOAN B. ĐÀM VĂN HƯNG
Sinh năm: 05/12/1953 - tại: Hưng Yên
Hiện ngụ tại:  Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, Tp. HCM
Đã được Chúa gọi về lúc 15h30 ngày 23/08/2021
(Qua đời do Dịch Covid).
Hưởng thọ: 68 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và nghi thức hoả táng được thực hiện theo chương trình của Y tế Quận 11.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ÔNG GIOAN B. ĐÀM VĂN HƯNG sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.