Cáo phó: Ông Đaminh Nguyễn Vinh được Chúa gọi về ngày 03/09/2021

Tối ngày 03/09/2021, Ông Đaminh Nguyễn Vinh đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
ÔNG ĐAMINH NGUYỄN VINH
Sinh ngày: 02/09/1950 - tại: -----
Hiện ngụ tại: 88B Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11 - giáo họ Đaminh
Đã được Chúa gọi về lúc 18h00 ngày 03/09/2021 (Qua đời do dịch Covid)
Hưởng thọ: 72 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và hoả táng thực hiện theo hướng dẫn của Y tế Quận 11
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ÔNG ĐAMINH NGUYỄN VINH sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.