Cáo phó: Cụ Bà Têrêsa Trần Thị Huế được Chúa gọi về ngày 25/08/2021

Sáng ngày 25/08/2021, bà Têrêsa Trần Thị Huế đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ TÊRÊSA TRẦN THỊ HUẾ
Sinh năm: 1935 - tại: Nam Định
Hiện ngụ tại: 86/124 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, Tp. HCM - Khu: Phaolô
Đã được Chúa gọi về lúc 04h20 ngày 25/08/2021
Hưởng thọ: 87 tuổi
Nghi thức tẩn liệm được cử hành vào lúc 13h00 và được hoả táng ngày 28/08/2021 tại Tháp Long Thọ - Củ Chi.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ TÊRÊSA TRẦN THỊ HUẾ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.