Cáo phó: Bà Maria Têrêsa Trần Thị Thu Hương được Chúa gọi về ngày 06/09/2021

Sáng ngày 06/09/2021, Bà Maria Têrêsa Trần Thị Thu Hương đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ MARIA TÊRÊSA TRẦN THỊ THU HƯƠNG
Sinh ngày: 20/07/1937 - tại: Nam Định
Hiện ngụ tại: 79/24/36D Âu Cơ, phường 14, quận 11 - giáo họ Phaolô
Đã được Chúa gọi về lúc 06h00 ngày 06/09/2021 (Qua đời do dịch Covid)
Hưởng thọ: 85 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và hoả táng thực hiện theo hướng dẫn của Y tế Quận 11
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA TÊRÊSA TRẦN THỊ THU HƯƠNG sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.