Cáo phó: Bà Maria Nguyễn Thị Lừng được Chúa gọi về ngày 24/08/2021

Sáng ngày 24/08/2021, bà Maria Nguyễn Thị Lừng đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LỪNG
Sinh năm: 1957 - tại: -----
Hiện ngụ tại: Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, Tp. HCM - Khu: Vinh sơn
Đã được Chúa gọi về lúc 05h00 ngày 24/08/2021
Hưởng thọ: 65 tuổi
Nghi thức tẩn liệm được cử hành vào lúc 16h00 và được hoả táng.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LỪNG sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.