Cáo phó: Bà Maria Đặng Thị Việt (Bà Lem) được Chúa gọi về ngày 23/08/2021

Tối ngày 23/08/2021, bà Maria Đặng Thị Việt (Bà Lem) đã được Chúa gọi về

CÁO PHÓ
Giáo xứ Vĩnh Hoà xin thông tin Cáo phó
BÀ MARIA ĐẶNG THỊ VIỆT (BÀ LEM)
Sinh ngày: 10/09/1948 - tại: Hưng Yên
Hiện ngụ tại: Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, Tp. HCM
Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 23/08/2021
Hưởng thọ: 73 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và nghi thức hoả táng đang được cập nhật
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ MARIA ĐẶNG THỊ VIỆT sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.