Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em tháng 11. 2019

Vào lúc 8g00 sáng Chúa nhật ngày 03.11.2019, linh mục (LM) Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.


Xem thêm hình ảnh tại đây: