Gx. Vĩnh Hòa - Mừng kỷ niệm 18 linh mục cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh

Vào lúc 16g00, Chúa nhật ngày 30.06.2019, cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh, cùng cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật XIII Thường Niên. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phêrô Nguyễn Văn Vi,Thủ quỹ, thay mặt cộng đoàn giáo xứ lên chúc mừng cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh,nhân dịp kỷ niệm 18 năm linh mục của ngài, nguyện xin Thánh cả Giuse quan thầy cầu bầu cùng Chúa ban xuống cho cha luôn được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân, để ngài tiếp tục thi hành sứ vụ của Chúa và Giáo hội trao phó.