Gx. Vĩnh Hòa - Lãnh nhận bí tích Hòa Giải

Vào lúc 18g00 thứ Năm ngày 31.10.2019, quý linh mục (Lm) thường xuyên về dâng Thánh lễ cho cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa, đã về ban bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn dân Chúa nhằm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng lễ Các Thánh Nam Nữ và các Đẳng Linh hồn.