Giáo họ Vinh Sơn - Thánh lễ cầu cho các Linh hồn

Vào lúc 17g30 thứ Tư, ngày 06.11.2019, Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa,cùng bà con giáo dân trong giáo họ Vinh Sơn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.