Thư kêu gọi giúp xây dựng Nhà Tĩnh Dưỡng Chí Hoà

Trong tâm tình biết ơn các Cha đã dâng trọn cuộc đời mình để phục vụ Giáo phận, Toà TGM kêu gọi cộng đoàn dân Chúa giáo phận giúp đỡ cho công trình Nhà Tĩnh Dưỡng Chí Hoà

TB_TinhDuong.jpg
TB_TinhDuong_1.jpg