Danh sách Linh mục được thuyên chuyển / bổ nhiệm năm 2022

TGPSG -- Vào lúc 8g30 thứ Hai 1-8-2022 tại nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn nhân dịp đợt thuyên chuyển / bổ nhiệm linh mục năm 2022. Dưới đây là Danh sách Linh mục được thuyên chuyển / bổ nhiệm:

STT HỌ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI
GIÁO XỨ GIÁO HẠT GIÁO XỨ GIÁO HẠT
TĨNH DƯỠNG
1 Cha Alphongsô Hoàng Ngọc Bao Bắc Hà Phú Thọ    
2 Cha Gioan B. Nguyễn Xuân Đức Thạch Đà Xóm Mới    
3 Cha Gioan B. Phạm Văn Hợp Tân Lập Thủ Thiêm    
4 Cha Giuse Phạm Bá Lãm Hòa Hưng Phú Thọ    
5 Cha Gioan B. Nguyễn Văn Luyến Lạng Sơn Xóm Mới    
THUYÊN CHUYỂN
1 Giuse Phạm Thanh Bình, SDB Thánh Giuse Xóm Chiếu Bình Thọ Thủ Đức
2 Tôma A. Hoàng Ngọc Công Tân Dân Chí Hòa Gioan Phaolô II Tân Định
3 Giuse Trần Thanh Công Vườn Xoài Tân Định Thạch Đà Xóm Mới
4 Vincent Nguyễn Đức Dũng Gioan Phaolô II Tân Định Lạng Sơn Xóm Mới
5 Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm Khánh Hội Xóm Chiếu Vĩnh Hòa Phú Thọ
6 Gioakim Lê Hậu Hán Vĩnh Hòa Phú Thọ Bình Thái Bình An
7 Phêrô Nguyễn Văn Hành Chính Lộ Gia Định Bình Minh Bình An
8 Giuse Nguyễn Thanh Hiền Nam Hưng Hóc Môn Thánh Cẩm Thủ Thiêm
9 Gioan B. Nguyễn Hữu Hiệp Bình Minh Bình An Nam Hưng Hóc Môn
10 Vincent Nguyễn Văn Hồng Thủ Thiêm Thủ Thiêm Tân Sa Châu Chí Hòa
11 Gioan B. Vũ Mạnh Hùng Hà Đông Xóm Mới Hòa Hưng Phú Thọ
12 Phêrô Vũ Minh Hùng Martynô Gia Định Vườn Xoài Tân Định
13 Giuse Đỗ Quang Khả Mông Triệu Bình An Hà Đông Xóm Mới
14 Giuse Nguyễn Văn Khiêm An Thới Đông Xóm Chiếu Mông Triệu Bình An
15 Giuse Đinh Quang Lâm Martynô Sài Gòn - Chợ Quán Chính Lộ Gia Định
16 Giuse Hoàng Minh Liệu Thánh Cẩm Thủ Thiêm Bình An Thượng Bình An
17 Vincent Ng. Hoàng Lê Nguyên P/t Tân Sa Châu Chí Hòa Mạc Ty Nho Sài Gòn - Chợ Quán
18 Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang Bình An Thượng Bình An Tân Dân Chí Hòa
19 Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh P/t Bình Thuận Tân Sơn Nhì Thủ Thiêm Thủ Thiêm
20 Phaolô Nguyễn Vũ Thông Phú Lộc Phú Nhuận Khánh Hội Xóm Chiếu
21 Vincent Phạm Văn Tính Bình Thọ Thủ Đức Phú Lộc Phú Nhuận
22 Vincent Vũ Đức Toàn Hàng Sanh Gia Định An Thới Đông Xóm Chiếu
23 Gioan B. Trần Văn Trí Phú Bình Phú Thọ Bùi Môn Hóc Môn
24 Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn P/t Xóm Chiếu Xóm Chiếu Martynô Gia Định
25 Giuse Phạm Quốc Tuấn Bình Thái Bình An Thị Nghè Gia Định
26 Phêrô Nguyễn Thanh Tùng Thị Nghè Gia Định Bắc Hà Phú Thọ
27 Giuse Đào Hoàng Vũ P/t Hạnh Thông Tây Gò Vấp Phú Bình Phú Thọ
28 Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng Bùi Môn Hóc Môn Tân Lập Thủ Thiêm
CHA PHÓ
1 Giuse Kiều Hoàng An Thị Nghè Gia Định Bắc Hà Phú Thọ
2 Gioan B. Lê Quốc Đạt Phú Trung Tân Sơn Nhì Bình An Bình An
3 Martinô Trịnh Quang Khải Chợ Quán Sài Gòn - Chợ Quán Hàng Sanh Gia Định
4 Đaminh Nguyễn Tuấn Lộc Thanh Đa Gia Định An Lạc Chí Hòa
5 Gioan Đỗ Đức Minh Tân Quy Hóc Môn Gò Vấp Gò Vấp
6 Giuse Vũ Đức Minh Fatima BT Thủ Đức Tân Định Tân Định
7 Hiêrônimô Trần Anh Nhật Thiên Ân Tân Sơn Nhì Phát Diệm Phú Nhuận
8 Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật Bình Chiểu Thủ Đức Tân Quy Hóc Môn
9 Phaolô Hoàng Anh Quốc Đông Quang Hóc Môn Tam Hà Thủ Đức
10 Giuse Nguyễn Ngọc Tâm An Thới Đông Xóm Chiếu Fatima BT Thủ Đức
11 Anrê Nguyễn Công Thái Bùi Môn Hóc Môn Tân Thái Sơn Tân Sơn Nhì
12 Đaminh Lê Hiến Thành Cao Thái Thủ Thiêm Chợ Đũi Sài Gòn - Chợ Quán
13 Giuse Nguyễn Ngọc Thông Phú Hải Phú Nhuận Tân Thái Sơn Tân Sơn Nhì
14 Giuse Nguyễn Quốc Thuần Phát Diệm Phú Nhuận Phú Xuân Xóm Chiếu
15 Giuse Nguyễn Trung Tín Bình An Bình An Đông Quang Hóc Môn
16 Saviô Nguyễn Cao Trí An Lạc Chí Hòa Xóm Chiếu Xóm Chiếu
17 Gioan B. Đỗ Quốc Vinh Tân Định Tân Định Vườn Xoài Tân Định
TÂN LINH MỤC
1 Giuse Phạm Việt Dũng Tân Sa Châu Chí Hòa Tân Sa Châu Chí Hòa
2 Đaminh Phạm Vũ Khánh Duy Tân Mỹ Hóc Môn Lạc Quang Hóc Môn
3 Gioan Nguyễn Minh Hiếu Nam Hòa Chí Hòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Gia Định
4 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Nam Thái Chí Hòa Thanh Đa Gia Định
5 Giuse Nguyễn Văn Hưng Bình An Thượng Bình An Vĩnh Hiệp Gò Vấp
6 Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh Thủ Thiêm Thủ Thiêm An Thới Đông Xóm Chiếu
7 Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa Chợ Quán Sài Gòn - Chợ Quán Chợ Quán Sài Gòn - Chợ Quán
8 Gioan B. Vũ Minh Bùi Phát Tân Định Bình Thuận Tân Sơn Nhì
9 Antôn Trương Ngọc Minh Phaolô Bình Tân Tân Sơn Nhì Thị Nghè Gia Định
10 Đaminh Lê Công Nguyên Hạnh Thông Tây Gò Vấp Hạnh Thông Tây Gò Vấp
11 Martinô Đinh Vũ Minh Thắng Hoàng Mai Xóm Mới Hoàng Mai Xóm Mới
12 Matthêu Bùi Anh Thi Chợ Đũi Sài Gòn - Chợ Quán Chí Hòa Chí Hòa
13 Tôma A. Bùi Bá Toàn Thiên Ân Tân Sơn Nhì Thiên Ân Tân Sơn Nhì
14 Giuse Nguyễn Nhật Trường Bình Chiểu Thủ Đức Bình Chiểu Thủ Đức
15 Giuse Trần Anh Tú Tân Đức Thủ Thiêm Phú Trung Tân Sơn Nhì
16 Phêrô Lưu Đoàn Tuấn Chính Tòa Sài Gòn - Chợ Quán Chợ Đũi Sài Gòn - Chợ Quán
17 Giuse Nguyễn Mạnh Tùng Mông Triệu Gia Định Mông Triệu Gia Định
18 Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn Tân Phú Tân Sơn Nhì Cao Thái Thủ Thiêm
19 Giuse Martinô Hồ Quốc Vinh An Thới Đông Xóm Chiếu Bùi Môn Hóc Môn