Thư Tòa TGM Sài Gòn: Tĩnh Tâm Linh mục 1/2022

Do hoàn cảnh dịch bệnh, kỳ tĩnh tâm linh mục của Tổng giáo phận dự kiến vào cuối tháng 11/2021 không thể tiến hành. Nay tình hình đã tương đối an toàn hơn và phần lớn quý cha đã được tiêm liều tăng cường vaccine Covid-19, Đức Tổng Giuse quyết định tổ chức tĩnh tâm linh mục tập trung tại Đại chủng viện Thánh Giuse từ sáng 24 đến sau bữa trưa 27 tháng 01 năm 2022.

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( (84.28) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com

Ngày 08 tháng 01 năm 2022

Kính gởi : Quý cha Hạt trưởng,
Quý cha sở và quý cha phó,
Quý cha Đại chủng viện và Trung Tâm Mục Vụ

Kính thưa quý cha,

Do hoàn cảnh dịch bệnh, kỳ tĩnh tâm linh mục của Tổng giáo phận dự kiến vào cuối tháng 11/2021 không thể tiến hành. Nay tình hình đã tương đối an toàn hơn và phần lớn quý cha đã được tiêm liều tăng cường vaccine Covid-19, Đức Tổng Giuse quyết định tổ chức tĩnh tâm linh mục tập trung tại Đại chủng viện Thánh Giuse từ sáng 24 đến sau bữa trưa 27 tháng 01 năm 2022.

Tuy thời gian cận tết, nhưng vì lợi ích thiêng liêng cho đời sống linh mục, rất mong quý cha sắp xếp chương trình mục vụ tại giáo xứ để tham dự đông đủ. Xin quý cha Hạt trưởng báo danh sách quý cha trong hạt đăng ký tham dự về văn phòng Tòa Tổng giám mục trước ngày 15/01/2022.

Chương trình chi tiết sẽ được gửi đến quý cha sau.

Xin kính báo và chân thành cám ơn quý cha.

 

Linh mục Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)
INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN