Duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn
Ngày 23-4-2020

Kính thưa quý cha,

Tuy xã hội đã nới lỏng cách ly từ ngày 23/4/2020, nhưng tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15 của Chính phủ. Theo chỉ đạo của Chính quyền Thành phố, các hoạt động tại những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự vẫn còn phải giới hạn.

Vì thế, xin quý cha duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục: "tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn" cho đến khi có thông báo mới từ Tòa Tổng Giám mục.

Con chân thành cám ơn quý cha.

Phêrô Kiều Công Tùng
Chưởng ấn