Danh sách Thuyên chuyển - Bổ nhiệm Linh mục TGP. Sài Gòn - TP. HCM năm 2020

Kính quý cha, Vào dịp lễ Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng của các linh mục, ngày 4/8/2020, Đức Tổng Giám mục đã ký Bổ nhiệm thư, thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục trong Tổng giáo phận.

DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN BỔ NHIỆM 2020
I. CHA XỨ
STT HỌ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI Ghi chú
 1.  
Cha Gioakim Trần Tử Hải Phú Quý (Phú Nhuận) x Nghỉ hưu
 1.  
Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ Hà Nội (Xóm Mới) x Nghỉ hưu
 1.  
Cha Phanxico X. Ngô Phục Mỹ Hòa (Thủ Thiêm) x Nghỉ hưu
 1.  
Cha Giuse Nguyễn Văn Trọng Tân Phú Hòa (Phú Thọ) x Nghỉ hưu
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Khiêm Đặc trách Doi Lầu (Xóm Chiếu) An Thới Đông (Xóm Chiếu)  
 1.  
Giuse Đinh Hiền Tiến An Thới Đông (Xóm Chiếu) Bình An (Bình An)  
 1.  
Phanxicô X.  Trần Minh Hiếu P/Tá Thạch Đà (Xóm Mới) Bình Sơn (Bình An)  
 1.  
Giuse Nguyễn Văn Long Bình Sơn (Bình An) Mỹ Hòa (Thủ Thiêm)  
 1.  
Giuse Nguyễn Đức Trí Tam Hà (Thủ Đức) Tân Châu (TSN)  
 1.  
Giuse Dương Vũ Tân Châu (TSN) Bến Hải (Gò Vấp)  
 1.  
Giuse Phạm Công Trường Bến Hải (Gò Vấp) Tam Hà (Thủ Đức)  
 1.  
Giuse Phạm Văn Thới TTMV Thuận Phát (Xóm Chiếu)  
 1.  
Giuse Đoàn Văn Tuyến Thuận Phát (Xóm Chiếu) Bạch Đằng (Hóc Môn)  
 1.  
Phanxicô As. Nguyễn Văn Dinh Bạch Đằng (Hóc Môn) Mông Triệu (Gia Định)  
 1.  
Giuse Trương Vĩnh Phúc Mông Triệu (Gia Định) Lạc Quang (Hóc Môn)  
 1.  
Phanxicô X. Trần Văn Thi Lạc Quang (Hóc Môn) Phú Trung (TSN)  
 1.  
Giuse M. Lê Quốc Thăng Phú Trung (TSN) Phú Hạnh (Phú Nhuận)  
 1.  
Vinhsơn Vũ Đức Liêm Phú Hạnh (Phú Nhuận) Tân Phú Hòa (Phú Thọ)  
 1.  
Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo Thánh Linh (Thủ Thiêm) Nữ Vương Hòa Bình (Xóm Mới)  
 1.  
Giuse Bùi Văn Quyền Nữ Vương Hòa Bình (Xóm Mới) Jeanne d’Arc (SG-CQ)  
 1.  
Giuse Vũ Minh Thuỳ Jeanne d’Arc (SG-CQ) Thánh Linh (Thủ Thiêm)  
 1.  
Giuse Đinh Quang Lâm P/Tá Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) Mactynho (SG-CQ)  
 1.  
Gioan Lê Quang Việt Mactynho (SG-CQ) Tân Phước (Phú Thọ)  
 1.  
Giuse Vũ  Minh Danh Tân Phước (Phú Thọ) Hà Nội (Xóm Mới)  
 1.  
Giuse Nguyễn Đức Vinh P/Tá Tân Thái Sơn (TSN) Phú Quý (Phú Nhuận)  

II. CHA PHÓ
STT HỌ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI Ghi chú
 1.  
Giuse Nguyễn Ngọc Tâm Thị Nghè (Gia Định) An Thới Đông (Xóm Chiếu)  
 1.  
Giuse M. Nguyễn Quốc Tuấn An Thới Đông (Xóm Chiếu) Tân Hưng (Hóc Môn)  
 1.  
Giuse Nguyễn Quốc Vương Tân Hưng (Hóc Môn) Tân Hương (TSN)  
 1.  
Gioan B. Nguyễn Xuân Bình Tân Hương (TSN) Thị Nghè (Gia Định)  
 1.  
Phêrô Phạm Quang Ân Phú Thọ Hòa (TSN) Phú Nhuận (Phú Nhuận)  
 1.  
Giuse Đỗ Quốc Huy Phú Nhuận (Phú Nhuận) Hiển Linh (SG-CQ)  
 1.  
Giuse Đặng Thanh Phong Hiển Linh (SG-CQ) Doi Lầu (Xóm Chiếu)  
 1.  
Giuse M. Ngô Văn Tỵ Bạch Đằng (Hóc Môn) Đức Mẹ Vô Nhiễm (Gia Định)  
 1.  
Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn Chí Hòa (Chí Hoà) Nam Hòa (Chí Hoà)  
 1.  
Hiêrônimô Trần Anh Nhật Nam Hòa (Chí Hòa) Thiên Ân (TSN)  
 1.  
Fréderic Cao Lê Minh Vương Bắc Hà (PT) Thánh Phaolô (TSN)  
 1.  
Đaminh Lê Hiến Thành Thánh Phaolô (TSN) Thạch Đà (Xóm Mới)  
 1.  
Giuse Phạm Công Minh Tân Phú (TSN) Bình An Thượng (Bình An)  
 1.  
Phaolô Huỳnh Quốc Vinh Bình An Thượng (Bình An) Bình Thuận (TSN)  
 1.  
Giuse Đào Hoàng Vũ Trung Chánh (Hóc Môn) Hạnh Thông Tây (Gò Vấp)  
 1.  
Giuse Phùng Văn Thông Minh Hà Nội (Xóm Mới) Tân Thái Sơn (TSN)  
 1.  
Antôn Nguyễn Quang Chẩn Mactynho (SG-CQ) Tân Phước (Phú Thọ)  
 1.  
Phêrô Nguyễn Ngọc Châu An Thới Đông (Xóm Chiếu) Ninh Phát (TSN)  
 1.  
Anrê Trần An Hiệp Foyer Cao Thái TTMV  
 1.  
Gioan B. Ngô Hữu Tiến Chủng viện dự bị Đại chủng viện  
 1.  
Antôn Mai Xuân Vinh Du học Roma Chủng viện dự bị  
 
III. TÂN LINH MỤC
STT HỌ TÊN NĂM MỤC VỤ NHIỆM SỞ Ghi chú
 1.  
Phaolô Vũ Minh Huy Tân Thái Sơn (TSN) Bạch Đằng (Hóc Môn)  
 1.  
Martinô Nguyễn Phương Linh Nam Thái (Chí Hòa) Chí Hòa (Chí Hoà)  
 1.  
Gioan B. Phạm Khôi Nguyên Bình An (Bình An) Hà Đông (Xóm Mới)  
 1.  
Giuse Trịnh Vĩnh Phúc Bình Thuận (TSN) Tân Phú (TSN)  
 1.  
Gioakim Đỗ Bá Thái Nhân Hòa (TSN) Nhân Hòa (TSN)  
 1.  
Phaolô Phùng Thiện Cao Thái (Thủ Thiêm) Phú Thọ Hòa (TSN)  
 1.  
Vinh sơn Vũ Đức Trọng Bặch Đằng (Hóc Môn) Tân Đông (Hóc Môn)  
 1.  
Giuse Lê Hoàng Tuấn Thị Nghè (Gia Định) Bắc Hà (Phú Thọ)  
 1.  
Phêrô Trần Anh Tuấn Phú Bình (Phú Thọ) Trung Chánh (Hóc Môn)