Cụ Denis Nguyễn Hữu Phước

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ DENIS NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Sinh ngày: 09/10/1936 tại Bến Tre.
Được Chúa gọi về vào lúc 10g27 ngày 12/06/2024 - Hưởng thọ 89 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 12/06/2024 tại địa chỉ: 506/36A Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 14/06/2024.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 15/06/2024 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Denis Nguyễn Hữu Phước sớm hưởng nhan Thánh Chúa.