Maria Trần Thị Gấm

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA TRẦN THỊ GẤM

Sinh ngày: 09/10/1961 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 22g45 ngày 04/01/2023 - Hưởng thọ 63 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 05/01/2023 tại địa chỉ: 79/24/36B Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc Không có ngày 05/01/2023.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 06/01/2023 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Gấm sớm hưởng nhan Thánh Chúa.