Ông Vinh Sơn Lê Hoàng Lâm

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG VINH SƠN LÊ HOÀNG LÂM

Sinh ngày: 27/10/1958 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 11g30 ngày 11/11/2022 - 65 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 18g00 ngày 11/11/2022 tại địa chỉ: Chung cư A2 số 312 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 13/11/2022.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 14/11/2022 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Vinh Sơn Lê Hoàng Lâm sớm hưởng nhan Thánh Chúa.