Bà Maria Phạm Thị Thoa

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA PHẠM THỊ THOA

Sinh ngày: 20/04/1938 tại Hải Dương.
Được Chúa gọi về vào lúc 19g25 ngày 30/09/2022 - Hưởng thọ 85 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 15g00 ngày 01/10/2022 tại địa chỉ: 15D Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 19g30 ngày 05/10/2022.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 06/10/2022 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Phạm Thị Thoa sớm hưởng nhan Thánh Chúa.