Giuse Nguyễn Thành Tâm

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIUSE NGUYỄN THÀNH TÂM

Sinh ngày: 16/09/1967 tại Mỹ Trà - Đồng Tháp.
Được Chúa gọi về vào lúc 17g25 ngày 20/04/2021 - Hưởng dương: 55 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 20g00 ngày 20/04/2021 tại địa chỉ: 32/165 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 22/04/2021.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 23/04/2021 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Thành Tâm sớm hưởng nhan Thánh Chúa.