Vinh Sơn Võ Thanh Mai

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

VINH SƠN VÕ THANH MAI

Sinh ngày: 01/12/1974 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 14g50 ngày 11/08/2020 - Hưởng dương 46 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 12/08/2020 tại địa chỉ: 32/70/1F Phường 14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc Không có thánh lễ ngày 12/08/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 13/08/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn Võ Thanh Mai sớm hưởng nhan Thánh Chúa.