Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Toàn

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĨNH TOÀN

Sinh ngày: 01/02/1960 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g00 ngày 24/08/2020 - Hưởng thọ 60 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 15g00 ngày 25/08/2020 tại địa chỉ: 416/12 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc Không có thánh lễ ngày 25/08/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 27/08/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Toàn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.