Cụ Anna Nguyễn Thị Phước

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ ANNA NGUYỄN THỊ PHƯỚC

Sinh ngày: 01/03/1935 tại Sóc Trăng, Ba Xuyên.
Được Chúa gọi về vào lúc 19g00 ngày 13/02/2020 - Hưởng thọ 86 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 11g00 ngày 14/02/2020 tại địa chỉ: 93/51/2A Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp, HCM - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 15/02/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 17/02/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Anna Nguyễn Thị Phước sớm hưởng nhan Thánh Chúa.