Bà Maria Trần Thị Gấm

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA TRẦN THỊ GẤM

Sinh ngày: 23/01/1955 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 07g30 ngày 08/04/2020 - Hưởng thọ 66t.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 08/04/2020 tại địa chỉ: 506/46/13 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn. (Theo thông báo của Toà TGM, cộng đoàn hạn chế đông người khi đến kính viếng).
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 08/04/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc ----- ngày 10/04/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Di quan lúc 06h00 và Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Trần Thị Gấm sớm hưởng nhan Thánh Chúa.