Bà Maria Nguyễn Thị Nhứt

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NHỨT

Sinh ngày: 11/01/1937 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 14g48 ngày 10/09/2020 - Hưởng thọ 84 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 11/09/2020 tại địa chỉ: Tạm trú 86/13 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc Không có thánh lễ ngày 11/09/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 12/09/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Nguyễn Thị Nhứt sớm hưởng nhan Thánh Chúa.