Bà Maria Nguyễn Thị Ngặt (Bà Uần)

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NGẶT (BÀ UẦN)

Sinh ngày: 01/02/1937 tại Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 22g00 ngày 25/12/2020 - Hưởng thọ: 84 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 26/12/2020 tại địa chỉ: 86/9 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Đa Minh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 10g00 ngày 26/12/2020.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 28/12/2020 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Nguyễn Thị Ngặt (Bà Uần) sớm hưởng nhan Thánh Chúa.