Maria Ngô Thị Khen

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA NGÔ THỊ KHEN

Sinh ngày: 06/02/1952 tại Nam Định, Hải Hậu.
Được Chúa gọi về vào lúc 17g30 ngày 04/11/2019 - Hưởng thọ 68 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 10g00 ngày 05/11/2019 tại địa chỉ: 480/18 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 06/11/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 07/11/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An táng tại Nghĩa Trang Hoa Nên, Bình Dương.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Ngô Thị Khen sớm hưởng nhan Thánh Chúa.