Maria Đỗ Thị Trượng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

MARIA ĐỖ THỊ TRƯỢNG

Sinh ngày: 07/06/1943 tại Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 14g00 ngày 23/08/2019 - Hưởng thọ 76 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 24/08/2019 tại địa chỉ: 127/99/17 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 09g00 ngày 24/08/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 26/08/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An táng tại Nghĩa Trang xứ Tân Mai, Giáo Phận Xuân Lộc.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Đỗ Thị Trượng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.