Cụ Ông Gioan B. Trương Văn Đáng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ ÔNG GIOAN B. TRƯƠNG VĂN ĐÁNG

Sinh ngày: 01/01/1925 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 09g05 ngày 23/06/2019 - Hưởng thọ 95 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 08g00 ngày 24/06/2019 tại địa chỉ: 506/60A Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 25/06/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 26/06/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An Táng tại Nghĩa Trang Phúc An Viên- Quận 9.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Ông Gioan B. Trương Văn Đáng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.