Cụ Bà Anna Đào Thị Lý

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ BÀ ANNA ĐÀO THỊ LÝ

Sinh ngày: 01/01/1930 tại Hà Tây.
Được Chúa gọi về vào lúc 19g56 ngày 08/07/2019 - Hưởng thọ 90 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 08g00 ngày 09/07/2019 tại địa chỉ: 32/19/4 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 15g00 ngày 10/07/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 11/07/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Anna Đào Thị Lý sớm hưởng nhan Thánh Chúa.