Ông Gioan Baotixita Lê Văn Thế

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIOAN BAOTIXITA LÊ VĂN THẾ

Sinh ngày: 01/01/1937 tại Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 17g23 ngày 11/01/2018 - Hưởng thọ 82 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 12/01/2018 tại địa chỉ: 416/6/35P Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 - thuộc Giáo khu: Đaminh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 13/01/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 15/01/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Gioan Baotixita Lê Văn Thế sớm hưởng nhan Thánh Chúa.