Ông Gioan Baotixita Đàm Văn Hùng

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIOAN BAOTIXITA ĐÀM VĂN HÙNG

Sinh ngày: 28/05/1956 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 08g50 ngày 16/01/2018 - Hưởng thọ: 63 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 16/01/2018 tại địa chỉ: 86/172 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11 - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 19g30 ngày 19/01/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 20/01/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hoả táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hoà.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Gioan Baotixita Đàm Văn Hùng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.