Lịch phụng vụ tháng 09 - 2017

Tổng Giáo Phận Sàigòn – Tp. HCM
Giáo xứ Vĩnh Hoà

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09

Ngày

 

Thứ sáu
01/09/2017

Thứ sáu đầu tháng

Thứ bảy
02/09/2017

Thứ bảy đầu tháng. Ngày Quốc Khánh - Cầu cho Tổ Quốc

Chúa nhật
03/09/2017

CHÚA NHẬT XXII THỜNG NIÊN. Thánh vịnh Tuần II
08h15: Rửa tội trẻ em đầu tháng

Thứ năm
07/09/2017

Thứ năm đầu tháng

Thứ sáu
08/09/2017

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính
Bổn mạng Hội Legio Mariae Giáo xứ Vĩnh Hoà

Chúa nhật
10/09/2017

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh Tuần III

Thứ ba
12/09/2017

Danh Thánh Đức Maria

Thứ tư
13/09/2017

Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Thứ năm
14/09/2017

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính
Mừng Tước hiệu các Hội Dòng Mến Thánh Giá

Thứ sáu
15/09/2017

Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ

Thứ bảy
16/09/2017

Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo

Chúa nhật
17/09/2017

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh Tuần IV

Thứ tư
20/09/2017

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ

Thứ năm
21/09/2017

THÁNH MATTHEO, TÔNG ĐỒ. Lễ kính

Thứ bảy
23/09/2017

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ

Chúa nhật
24/09/2017

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh Tuần I

Thứ ba
26/09/2017

Thánh Cosma và Thánh Đamianô

Thứ tư
27/09/2017

Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ

Thứ năm
28/09/2017

Thánh Venceslaoô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo

Thứ sáu
29/09/2017

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính
Bổn mạng Ca đoàn Thiên thần Đoàn Thiếu nhi Thánh thể

Thứ bảy
30/09/2017

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ