Ơn gọi Tu sĩ

SœursCuc.jpg Nữ tu Maria Đàm Thị Cúc
Tu hội Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn
- Vào Dòng ngày 24/04/2001
- Khấn trọn ngày 27/11/2010
- Phục vụ tại Giáo xứ Thanh Dạ, Huỳnh Lưu, Nghệ An
SœursThuong.jpg Nữ tu Maria Phạm Thị Như Thương
Tu hội Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn
- Vào Dòng ngày 27/09/2004
- Khấn trọn ngày 27/11/2010
- Phục vụ tại Tú Xương, Quận 3, Tp.HCM
SœursHuong.jpg Nữ tu Maria Lê Thị Xuân Hương
Dòng Đaminh Khiết Tâm, Hố Nai.
- Vào Dòng ngày 20/06/1995
- Khấn trọn ngày 02/08/2010
- Hiện đang theo học Thần học tại Philippines
SœursAnh.png Nữ Tu Maria Phạm Lê Kim Ánh
Dòng Con Đức Bà Phù Hộ.
- Vào Dòng ngày 15/08/1999
- Khấn trọn ngày 05/08/2011
- Truyền giáo tại Bắc Ý
SœursVoc.png Nữ tu Maria Nguyễn Thị Vóc
Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Thủ Đức.
- Ngày vào Dòng 23/09/2001
- Khấn trọn ngày 13/06/2016
- Phục vụ tại Thủ Đức, Tp.HCM
SœursDuyen.jpg Nữ tu Maria Nguyễn Thị Như Duyên
Dòng Mân Côi Chí Hòa.
- Ngày vào Dòng 03/09/2009
- Tiên khấn ngày 15/08/2014