Ơn gọi Linh mục

ChaGiuseVinh.jpg Lm. Giuse Đỗ Xuân Vinh
- Sinh năm 1970.
- Vào ĐCV Thánh Giuse – Sàigòn năm 1995.
- Thụ phong linh mục ngày 30/06/2001 tại Vương Cung  Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Từ tháng 08/2010 đến nay giáo sư tại ĐCV thánh Giuse-Sàigòn
ChaGiuseTri.jpg Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí
- Sinh năm 1968.
- Vào ĐCV Thánh Giuse – Sàigòn năm 1995.
- Thụ phong linh mục ngày 30/06/2001 tại Vương Cung  Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Ngày 02/01/2016: Chánh xứ Bình Minh, hạt Bình An.
- Ngày 31/07/2018: Chánh xứ Tam Hà, hạt Thủ Đức.
- Ngày 21/10/2020: Chánh xứ Tân Châu, hạt Tân Sơn Nhì
ChaAgustinoChung.png Lm. Augustino Nguyễn Viết Chung (CM) - Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinhsơn
- Sinh ngày: 07.09.1955
- Rửa tội và Thêm Sức ngày: 15/05/1994
- Nhập dòng: 01/10/1994
- Vào Nhà Tập: 01/10/1996
- Quyết Tâm (Khấn lần đầu): 01/10/1997
- Khấn trọn: 25/08/2001
- Phó Tế: 25/06/2002
- Linh mục: 25/03/2003
- Đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh KonTum.
- Được Chúa gọi về lúc 18h18 ngày 10/05/2017 tại Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinhsơn nhà Sàigòn.
- Hưởng thọ: 62 tuổi
ChaVinhsonVinh.JPG Lm.  Vicente Trương Đức Vinh
- Sinh năm 1978
- Tháng 08/2008 vào ĐCV thánh Giuse-Sàigòn
- Lãnh nhận tác vụ Phó tế ngày 30/01/2016 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn
- Thụ phong Linh Mục ngày 30/05/2016 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Tháng 06/2016: Linh mục Phó xứ Chợ Đũi - Hạt Sàigòn - Chợ Quán.
- Tháng 02/2019: Du học Pháp. 
ChaGioanBBinh.jpg Lm. Gioan. B Nguyễn Xuân Bình
- S
inh năm 1981
- Cha linh hướng: Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hà Đông       
- Năm 2008 vào ĐCV Thánh Giuse-Sàigòn
- Lãnh nhận tác vụ Phó tế ngày 30/01/2016 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn
- Thụ phong Linh Mục ngày 30/05/2016 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sàigòn.
- Tháng 06/2016: Linh mục Phó xứ Tân Hương - Hạt Tân Sơn Nhì.
- Ngày 19/09/2020: Linh mục Phó xứ Thị Nghè - Hạt Gia Định
ChaHoa.jpg Lm. Phanxico Xavie Đoàn Hữu Hòa
Sinh 18/05/1985