Ca đoàn Thiên Thần - Thánh lễ mừng Bổn Mạng Các Tổng Lãnh Thiên Thần 29/09

Thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, bổn Mạng Ca đoàn Thiên Thần GX. Vĩnh Hòa, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29/9/2017 tại nhà thờ Đá Vĩnh Hòa, Do cha chính xứ Gioakim chủ tế, đồng tế có cha cố Giuse Trần Văn Lộc, cùng với sự hiệp thông của đông đảo cộng đoàn dân Chúa và các bậc phụ huynh của các em trong ca đoàn

DSC_7273-(Copy).jpg DSC_7291-(Copy).jpg
DSC_7283-(Copy).jpg DSC_7294-(Copy).jpg
DSC_7297-(Copy).jpg DSC_7299-(Copy).jpg
DSC_7304-(Copy).jpg DSC_7317-(Copy).jpg
DSC_7323-(Copy).jpg DSC_7328-(Copy).jpg
DSC_7329-(Copy).jpg DSC_7330-(Copy).jpg
DSC_7331-(Copy).jpg DSC_7340-(Copy).jpg
DSC_7345-(Copy).jpg DSC_7366-(Copy).jpg
DSC_7368-(Copy).jpg DSC_7368-(Copy)-(1).jpg
DSC_7372.jpg DSC_7376-(Copy)-(1).jpg