Ban Tự Nguyện - Mừng lễ kính Thánh Gioakim và Anna bổn mạng 2022

“Mỗi khi đọc kinh thánh là chúng ta được gặp gỡ Chúa”. Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Đức Dũng trong thánh lễ mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna – bổn mạng của cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán và Ban Tự Nguyện giáo xứ Vĩnh Hòa, diễn ra lúc 17g30 thứ Ba ngày 26-7-2022, do ngài chủ sự.

Sau bài công bố Tin Mừng, Lm Giuse đã diễn giảng nét cao đẹp nơi hai Thánh Gioakim và Anna, các ngài có đời sống đạo hạnh, thánh thiện, và luôn khao khát được trở nên người công chính. Quả thật, nhờ hai ông bà sống đời đạo hạnh và là cầu nối giữa giao ước cũ và mới đã để lại cho nhân loại chúng ta một báu vật vô giá, đó là Đức Maria, Mẹ của Đấng Cứu thế.
Để kết thúc bài giảng, Lm Giuse nhắn nhủ mỗi người chúng ta, cách riêng, đối với  bậc làm cha mẹ phải là tấm gương sáng trong gia đình, và siêng năng đọc kinh thánh, nhờ đó chúng ta sẽ được gặp gỡ Chúa.
Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g10. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành cuối lễ từ Lm chủ tế ra đi làm chứng cho Tin Mừng giữa dòng đời hôm nay.