Đoàn TNTT - Tĩnh tâm ngày 01.12.2020

Hướng cho mỗi người chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày lễ kính Thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê sắp tới được diễn ra sốt sắng, vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 01.12.2020, Đoàn TNTT đã tổ chức giờ tĩnh tâm dành cho các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng và Ban Trợ tá trong giáo xứ Vĩnh Hòa.